Den Midtjyske Kulturpris

Den Midtjyske Kulturpris bygger på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og uddeles af Europæisk Kulturregion til midtjyske kunstnere, kulturinstitutioner, projekter eller værker, der har haft særlig betydning for tre udvalgte verdensmål.

FN’s verdensmål er skabt af mennesker, for mennesker. Og de skal realiseres af mennesker. De er en visionær huskeseddel og en ambitiøs køreplan for, hvordan vores planet kan blive mere bæredygtig, og hvordan vi i fællesskab kan løse fælles problemer som ulighed, klima- og miljøudfordringer. Opgaven er at skabe en bedre verden. At vi finder nye måder at udvikle verdenssamfundet på med respekt for os selv og andre.

Kunsten har altid haft en særlig evne til at skabe refleksion og åbne vores blikke for nye perspektiver. Kunsten kan sætte følelser og tanker i gang og give os energi til at handle. Den kan påtale, provokere og påvirke. Med Den Midtjyske Kulturpris vil vi hylde Region Midtjyllands kunstnere og kulturliv, der konstant udfordrer, bevæger og underholder os. Vi vil hylde fællesskabet, som er kernen i Europæisk Kulturregion, og vi vil være ambitiøse og arbejde kunstnerisk med det, vi mener er tidens allervigtigste dagsorden: At skabe en grøn, bæredygtig og fredelig verden med lige vilkår for alle.

Læs mere om FN’s verdensmål her.

Den Midtjyske Kulturpris går til kunstnere, kulturinstitutioner, projekter eller værker i Region Midtjylland, der har haft særlig betydning for hver af de tre udvalgte verdensmål. Det kan for eksempel være ved direkte eller indirekte at sætte fokus på temaet eller skabe debat, nytænkning eller forandring inden for feltet.

Særprisen uddeles til vores åbningsfest på kunstmuseet ARoS i Aarhus 31. maj 2019 kl. 18.00-22.30. Her fylder vi museet med kulturoplevelser som for eksempel musik, dans, talks og performances og smagsprøver fra GENOPDAG. Der er gratis entré, og alle er velkomne.

De tre priser er:

Hovedpris: Partnerskaber for handling (verdensmål nr. 17)
Uddeles til en kulturaktør eller et værk, som har haft særlig betydning for den bæredygtige samfundsudvikling gennem nytænkende samarbejde med en eller flere danske eller internationale aktører fra kulturverdenen og/eller andre sektorer. Med titlen følger 50.000 kroner til udviklingen af nye kulturprojekter.

• Klimaindsats (verdensmål nr. 13)
Uddeles til en kulturaktør eller et værk, der har haft særlig betydning for klima-debatten og/eller den bæredygtige udvikling i samfundet. Det kan for eksempel være ved at belyse menneskets forhold til naturen og aftryk på miljøet eller gennem konkrete initiativer for klimaet. Med titlen følger 25.000 kroner til udviklingen af nye kulturprojekter.

• Mindre ulighed (verdensmål nr. 10)
Uddeles til en kulturaktør eller et værk, der har haft særlig betydning for at sætte fokus på og/eller mindske uligheden i samfundet. Det kan for eksempel være i forhold til ligestillingen mellem køn, etnicitet, seksualitet mm., lighed i sundhed eller gennem en indsats for at sikre lige adgang til kunst og kultur. Med titlen følger 25.000 kroner til udviklingen af nye kulturprojekter.

Vinderne uddeles af en jury bestående af repræsentanter fra både region, kommuner og kulturliv.

Juryen består af:
– Jørgen Nørby, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland
– Flemming Knudsen, næstformand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland
– Johs. Poulsen, formand Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune
– Riber Hog Anthonsen, formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune
– Elle-Mie Ejdrup Hansen, billedhugger og medlem af Kunstnersamfundet
– Katja Holm, skuespiller, formand for Dansk Skuespillerforbund 2009-2018, Vicepresident i FIA (The National Federation of Actors), Medlem af den danske Nationalkommission

Indstillingssystemet er lukket.